Nervmobilisering

Beskrivning

Sjukgymnastexamen 1994 vid Linköpings Universitet.

Privatpraktiserande sjukgymnast.

Hösten 1995 tog han examen i Akupunkt Terapi.

Kursledare och föreläsare i akupunkt terapi, manuell terapi, neurodynamik och smärta sedan 1996 (även internationellt).

Under många år har han undervisat och föreläst om manuell terapi ur ett neurodynamiskt perspektiv.

Titel

Nervmobilisering

FÖRFATTARE/UPPHOVSMAN

David Felhendler

ANTAL BILDER

189

ÅRSKOSTNAD PER SAMTIDA ANVÄNDARE

300 kr (exkl. moms)

Kategori
Övningsbibliotek