MTT/MOB

Beskrivning

Biblioteket är framtaget av flera fysioterapeuter med lång erfarenhet av MTT. De flesta arbetar som lärare i ämnet.

Titel

MTT/MOB

FÖRFATTARE/UPPHOVSMAN

Mobilus

ANTAL BILDER

180

ÅRSKOSTNAD PER SAMTIDA ANVÄNDARE

200 kr (exkl. moms)

Kategori
Övningsbibliotek