Säng till rullstol

Från säng till rullstol mha 2 personer Från säng till rullstol med glidbräda Från stol till säng över svag sida
Titel

Förflyttningar från säng till rullstol

Författare/Upphovsman

Detta program är framtaget i samarbete med rehabpersonal från både kommuner och landsting.

Kräver bildbiblioteket

Daglig Aktivitet

Datum

July 18, 2016

Kategori
ADL-Förflyttning
Beskrivning