Rullstol till toalettstol

Från rullstol till toalettstol över stark sida Från rullstol till toalettstol över svag sida
Titel

Från rullstol till toalettstol

Författare/Upphovsman

Detta program är framtaget i samarbete med rehabpersonal från både kommuner och landsting.

Ladda hem Mobilus-filen (*.mtp)

DA_ff_04.mtp (över stark sida)

Ladda hem Mobilus-filen (*.mtp)

DA_ff_05.mtp (över svag sida)

Kräver bildbiblioteket

Daglig Aktivitet

Datum

July 18, 2016

Kategori
ADL-Förflyttning
Beskrivning