Rullstol till säng

Från stol till säng över stark sida Från stol till säng över svag sida
Titel

Förflyttningar från rullstol till säng

Författare/Upphovsman

Detta program är framtaget i samarbete med rehabpersonal från både kommuner och landsting.

Ladda hem Mobilus-filen (*.mtp)

DA_ff_12.mtp (förflyttning över stark sida)

Kräver bildbiblioteket

Daglig Aktivitet

Datum

July 18, 2016

Kategori
ADL-Förflyttning
Beskrivning