Högre upp i sängen

Högre upp i säng mha 2 personer och draglakan Högre upp i säng mha 1 person
Titel

Förflyttningar från rullstol till säng

Författare/Upphovsman

Detta program är framtaget i samarbete med rehabpersonal från både kommuner och landsting.

Kräver bildbiblioteket

Daglig Aktivitet

Datum

July 18, 2016

Kategori
ADL-Förflyttning
Beskrivning