Durewall Förflyttningar

Beskrivning

Funktionsbevarande förflyttningsteknik. Att arbeta efter Durewallmetoden innebär ett funktionsbevarande arbetssätt där individens egna resurser och initiativ tas till vara i de dagliga förflyttningarna. Om vårdtagarens egen förmåga är utgångspunkten för val av förflyttning eller ”hjälpande hand”, så kommer personalen att använda minsta möjliga kraft och följa personens invanda och naturliga rörelsemönster. Detta leder även till att personalen arbetar energisnålt och med minsta möjliga fysiska belastning. Vi använder uttrycket ”människan i centrum”. Detta för att både den som får omsorg och behandling och den som ger ska må bra.

Titel

Durewall Förflyttningar

Författare/Upphovsman

Durewall-Institutet

Antal bilder

150

Årskostnad per samtida användare

250 kr (exkl. moms)

Kategori
Övningsbibliotek