Basal Kroppskännedom

Beskrivning

Agneta Winberg är verksam i Landstinget Kronoberg och har specialistkompetens i psykiatrisk och psykosomatisk sjukgymnastik. Hon är lärare i Basal Kroppskännedom och medförfattare till boken Levande människa – Basal Kroppskännedom för rörelse och vila. Hon har även publicerat flera vetenskapliga artiklar med anknytning till Basal Kroppskännedom. Hon ingår i Institutet för Basal Kroppskännedom, se www.ibk.nu.

Titel

Basal Kroppskännedom

FÖRFATTARE/UPPHOVSMAN

Agneta Winberg

ANTAL BILDER

73

ÅRSKOSTNAD PER SAMTIDA ANVÄNDARE

250 kr (exkl. moms)

Kategori
Övningsbibliotek